SƠN LÓT XÁM – 670 – KANSAI PAINT

Giá: Liên hệ

Sơn Lót Xám – A800-0670 (B) : A800-0602 (H)

Thông số Giá trị
Tỉ lệ pha (Primer Base : Hardener) 4:1 (Thể tích) hoặc 5:1 (Trọng lượng)
Thinner 10% ~ 20%
Súng phun có lỗ phun 1.7 ~ 2.0mm
Áp suất phun 2.5 ~ 3 Bar
Số lượng lớp sơn 2 ~ 3 lớp
Thời gian chờ giữa 2 lớp sơn 5 – 10 phút
Độ dày lớp sơn 40 ~ 50 μm
Khô chà nhám @ 30ºC 1.5 ~ 2 giờ
Khô hoàn toàn @ 35ºC 4 giờ
Chà nhám khô P400 ~ P500
Chà nhám ướt P600 ~ P800
Call Now Button