TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN ARC

AUTO REFINISH CENTER

Để làm công việc tốt không chỉ đơn giản bằng cách có công vụ và sản phẩm tốt. Bạn cần đúng người để khai thác tối đa tiềm năng của sản phẩm và tăng mức độ hài lòng của khách hàng. Tại Trung Tâm ARC (Refinish Auto) chúng tôi, chúng tôi đã tập hợp một đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và hiểu biết chuyên sâu để thực hiện đào tạo nhân viên và nâng cao trình độ kỹ năng của nhân viên của bạn. Dựa trên chính sách đào tạo  “huấn luyện kỹ lưỡng các kỹ năng cơ bản” và “học từ thất bại”, tất cả các chương trình huấn luyện của chúng tôi được thực hiện tại Trung Tâm huấn luyện ARC của chúng tôi hoặc tại chính nhà xưởng của các bạn.

Các chương trình huấn luyện này được thiết kế để hướng dẫn nhân viên của Bạn trong việc sơn và phối màu, cải thiện các kỹ năng kỹ thuật của các kỹ thuật viên và đào tạo những người hướng dẫn riêng của Bạn.

Thông qua chương trình đào tạo toàn diện của chúng tôi, chúng tôi cung cấp mức hỗ trợ tối đa cho việc đào tạo nhân viên của khách hàng của chúng tôi.

KỸ NĂNG SƠN LÓT

Để đạt được chất lượng cuối cùng tốt nhất, kỹ năng áp dụng lớp sơn lót là cần thiết. Tại Kansai Paint, chúng tôi cung cấp một quy trình để duy chì chất lượng cao nhất thế giới và thực hiện đào tạo được thiết kế cho tất cả nhân viên, từ người mới bắt đầu cho đến những người muốn nâng cao kỹ năng của họ.

KỸ NĂNG SƠN MÀU

Quy trình đào tạo kỹ năng sơn màu được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong việc đưa kỹ năng của họ lên một cấp độ tiếp theo.

PHA MÀU SƠN

Chương trình đào tạo này được thiết kế để cải thiện kỹ năng của một người trong việc phối màu. Chương trình cung cấp lý thuyết về kết hợp màu sắc và ứng dụng thực tế, nhắm đến cả khách hàng chưa có kinh nghiệm cũng như những người muốn nâng cao ký năng phối màu.

QUY TRÌNH SƠN SỬA Ô TÔ