SƠN GỐC DẦU – KANSAI SHIN EZ

Hệ thống sản phẩm Sơn Gốc Dầu

KEO BÓNG

KEO BÓNG NHANH KHÔ – Q

A381-0024 (B) : A381-0006 (H)

 • Tỉ lệ pha : 2:1 (Thể tích)
 • 2K Clear : 2K Clear Hardener
 • Xăng Thinner : 15 ~ 20%
 • Súng phun có lỗ phun : 1.2 ~ 1.4mm
 • Áp suất phun: 3 ~ 4 Bar
 • Số lớp phun : 2 lớp
 • Độ dày lớp kéo bóng Q : 40 ~ 50 um
 • Khô đánh bóng : 2 hr @ 30°C
 • Keo bóng nhanh khô sử dụng sơn dặm, vá.
 • Đóng gói: Keo bóng 1L : Chất đóng rắn 0.25L

KEO BÓNG CHẬM KHÔ – V2T

A381-0038 (B) : A381-0018 (H)

 • Tỉ lệ pha : 2:1 (Thể tích)
 • 2K Clear Base : 2K Clear  Hardener
 • Xăng Thinner : 5% – 10%
 • Súng phun có lỗ phun: 1.2 ~ 1.4 mm
 • Áp suất phun : 3 ~ 4 Bar
 • Số lớp phun : 2 lớp.
 • Độ dày lớp keo bóng: 40 ~ 50 um.
 • Thời gian chờ mỗi lớp: 5 ~ 10 phút.
 • Khô đánh bóng : 8 hrs @ 30°C

KEO BÓNG RẤT CHẬM KHÔ – HS A

A381-0400 (B) : A381-0100 (H)

 • Tỉ lệ pha  : 2:1(Thể tích)
 • Clear Base : Hardener
 • Xăng Thinner : 15% ~ 20%
 • Súng phun có lỗ phun : 1.2 ~ 1.4mm
 • Áp suất phun : 3 ~ 4 Bar
 • Số lớp phun : 1.5 ~ 2 lớp
 • Thời gian chờ bay hơi để sấy: 5 ~ 10 phút
 • Độ dày lớp keo bóng HS A : 50 ~ 60 um
 • Khô đánh bóng : 10hrs @ 30°C
MÀU GỐC
SƠN LÓT ĐIỀN ĐẦY

SƠN LÓT RẤT NHANH KHÔ – MÀU XÁM NHẠT

A800-0670 (B) : A800-0602 (H)

 • Tỉ lệ pha: 4:1 (Thể Tích) hoặc 5: 1(Trọng lượng).
 • Primer Base (B) : Hardener (H)
 • Thinner : 10% ~ 20%
 • Súng phun có lỗ phun : 1.7 ~ 2.0mm
 • Áp suất phun : 2.5 ~ 3 Bar
 • Số lượng lớp sơn : 2 ~ 3 lớp
 • Thời gian chờ giữa 2 lớp sơn: 5 – 10 phút
 • Độ dày lớp sơn : 40 ~ 50 μm
 • Khô chà nhám: 1.5 ~ 2 giờ @ 30ºC
 • Khô hoàn toàn: 4 giờ @ 35ºC
 • Chà nhám khô : P400 ~ P500
 • Chà nhám ướt : P600 ~ P800

SƠN LÓT CHẬM KHÔ – JUST HS

A327-0780 : A327-0752

 • Tỉ lệ pha: 3:1 (Thể Tích)
 • Primer Base (B) : Hardener (H)
 • Thinner : 10% ~ 20%
 • Súng phun có lỗ phun : 1.7 ~ 2.0mm
 • Áp suất phun : 2.5 ~ 3 Bar
 • Số lượng lớp sơn: 2 lớp
 • Thời gian chờ giữa 2 lớp sơn: 10 phút
 • Độ dày lớp sơn : 80 ~ 100 μm
 • Khô chà nhám: 3 giờ @ 30ºC
 • Chà nhám khô : P400 ~ P500
 • Chà nhám ướt : P600 ~ P800
Upload Image...

SƠN LÓT ĐIỀN ĐẦY NHANH KHÔ – JUST HS FILLER FD

A327-0781 (B) : A327-0751 (H)

 • Tỉ lệ pha: 3:1 (Thể Tích)
 • Primer Base (B) : Hardener (H)
 • Thinner : 20%
 • Súng phun có lỗ phun : 1.7 ~ 2.0mm
 • Áp suất phun : 2.5 ~ 3 Bar
 • Số lượng lớp sơn: 2 lớp
 • Thời gian chờ giữa 2 lớp sơn: 10 phút
 • Độ dày lớp sơn : 50 ~ 100 μm
 • Khô chà nhám: 30 phút @ 30ºC
 • Chà nhám khô : P400 ~ P500
 • Chà nhám ướt : P600 ~ P800

SƠN LÓT WET ON WET

A800-0700 (B) : A800-0603 (H)

 • Tỉ lệ pha: 3:1 (Thể Tích)
 • Primer Base (B) : Hardener (H)
 • Thinner : 20%
 • Súng phun có lỗ phun : 1.7 ~ 2.0mm
 • Áp suất phun : 2.5 ~ 3 Bar
 • Số lượng lớp sơn: 2 lớp
 • Thời gian chờ giữa 2 lớp sơn: 10 phút
 • Độ dày lớp sơn : 50 ~ 100 μm
 • Khô chà nhám: 30 phút @ 30ºC
 • Chà nhám khô : P400 ~ P500
 • Chà nhám ướt : P600 ~ P800
MA-TÍC

MATIC TRÉT LÁNG

A183-0370

 • Đặc tính dễ đánh nhám
 • Nhanh khô
 • Độ bám dính tốt
 • Màu Be
 • Khô bề mặt: 10 phút @ 30ºC
 • Khô hoàn toàn: 30 phút @ 30ºC
 • Khuấy đều trước khi sử dụng.

MATIC TRÉT ĐẮP

A917-0530 (B) : A917-0531 (H)

 • Tỉ lệ pha: 100% (B): 2% (H)
 • Đặc tính dễ đánh nhám
 • Độ bám dính tốt
 • Màu xám hơi vàng
 • Khô chà nhám: 30-35 phút @ 30ºC
 • Khuấy đều trước khi sử dụng.
SƠN LÓT
Upload Image...

SƠN LÓT NHỰA KAR 

A349-0001

 • Sơn lót nhựa đã sẵn sàng để phun.
 • Không cần pha xăng
 • Súng phun sơn có lỗ phun : 1.4 ~ 1.6mm.
 • Áp suất phun : 2.5 ~ 3
 • Số lớp phun : 2 lớp
 • Độ dày lớp sơn : 5 ~ 8 um
 • Thời gian khô: 5 phút dưới dạng thông gió
 • Không chà nhám.
 • Sơn lót nhựa phải được lớp lót bề mặt hoặc lớp màu phủ lên trên.
 • Đóng gói: A349-0001/1 Lít

SƠN LÓT CHỐNG RỈ – METALACT H 15

A530-0001(B) : A530-0002(H)

 • Sơn lót chống rỉ bề mặt kim loại: sắt, tôn, thép, thép mạ kẽm, nhôm, inox.
 • Tỉ lệ pha : 4:1 (Thể tích)
 • Primer Base (B) : Additive (H)
 • Xăng Thinner : 10 ~ 30%
 • Số lớp phủ : 1.5 ~ 2 lớp
 • Thời gian chờ giữa 2 lớp sơn: Không đòi hỏi
 • Độ dày lớp sơn chống rỉ : 8 ~ 15 um
 • Khô hoàn toàn: 30 phút ở 30ºC
 • Không được trét matic trực  tiếp lên bề mặt sơn lót H15

SƠN LÓT EPOXY

A802-0701(B) : A802-0101(H)

 • Sơn lót cho bảo vệ bề mặt: tôn, thép, thép mạ kẽm, sắt.
 • Tỉ lệ pha : 4:1 (Thể tích)
 • Primer Base (B) : Additive (H)
 • Xăng Thinner : 15% ~ 25%
 • Số lớp phủ : 2 ~ 3 lớp
 • Thời gian chờ giữa các lớp: 5 – 10 phút.
 • Khô hoàn toàn: 12 giờ @ 35ºC.
 • Độ dày lớp sơn chống rỉ : 60 ~ 70μm
 • Chà nhám: P240 – P400

QUY TRÌNH SƠN SỬA Ô TÔ