KEO BÓNG CHẬM KHÔ – PRO888 – KANSAI PAINT (Không Pha Xăng)

Giá: Liên hệ

Keo bóng chậm khô PRO888:

Thông số Giá trị
Tỉ lệ pha (Clear Base : Hardener) 2:1 (Thể tích)
Xăng Thinner Không pha xăng
Súng phun có lỗ phun 1.2 ~ 1.4mm
Áp suất phun 3 ~ 4 Bar
Số lượng lớp sơn 1.5 ~ 2 lớp
Thời gian chờ bay hơi để sấy 5 ~ 10 phút
Độ dày lớp keo bóng HS A 50 ~ 60 μm
Thời gian khô đánh bóng @ 30ºC 10 giờ
Call Now Button