Hỗ Trợ Kỹ Thuật

ĐỘI NGŨ HUẤN LUYỆN VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT

LÊ HOÀNG KHẢI
Trưởng phòng kỹ thuật

Trên 10 năm kinh nghiệm sơn sửa ô tô

TRƯƠNG TẤN TÀI
Phó phòng kỹ thuật

Bàn tay vàng Đông Nam Á

TRƯƠNG TẤN ĐẠT
Phụ trách huấn luyện

Trên 10 năm kinh nghiệm sơn sửa ô tô

LÊ TRUNG HIẾU
Chuyên gia pha màu

Trên 10 năm kinh nghiệm sơn sửa ô tô

HOÀNG VĂN TRƯỜNG
CHUYÊN GIA PHA MÀU

Trên 10 năm kinh nghiệm sơn sửa ô tô