ĐỘI NGŨ HUẤN LUYỆN VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT

TRƯƠNG TẤN TÀI

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT & Huấn lUYỆN

Bàn tay vàng Đông Nam Á

TRƯƠNG TẤN ĐẠT

phó PHÒNG KỸ THUẬT & Huấn lUYỆN

Trên 10 năm kinh nghiệm sơn sửa ô tô

PHAN THANH SANG

Trên 10 năm kinh nghiệm sơn sửa ô tô

LÊ TRUNG HIẾU
CHUYÊN GIA PHA MÀU

Trên 10 năm kinh nghiệm sơn sửa ô tô

HOÀNG VĂN TRƯỜNG
CHUYÊN GIA PHA MÀU

Trên 10 năm kinh nghiệm sơn sửa ô tô